Doradztwo - audyty, analizy, opinie prawne

Pierwszym krokiem we współpracy, szczególnie w przypadku Klientów wymagających skomplikowanej i nietypowej obsługi brokerskiej, jest sporządzenie całościowych analiz ryzyka. Taki materiał pozwala na wskazanie wszystkich newralgicznych punktów, w których powstaje ryzyko. Tym samym ocena ryzyka jest pierwszym zarysem tego, jak mógłby wyglądać przyszły program ubezpieczeń. Oczywiście w gestii Klienta leży zawsze podjęcie decyzji, co do tego, czy dane ryzyko przekazać ubezpieczycielowi – naszym zadaniem jest podanie informacji, czy i jeśli tak, to w jakim zakresie jest to możliwe. Celem sporządzania analizy ryzyka jest jego identyfikacja, a w tym określenie miejsc jego występowania. Dopiero na tej podstawie podejmowane są dalsze kroki. Należy zwrócić uwagę, że na tym etapie potrzebne jest wsparcie naszych prac przez Klienta.

Bez Państwa pomocy, bez udostępnienia szeregu dokumentów, podjęcie przez nas jakichkolwiek działań analitycznych nie jest możliwe. Ścisła kooperacja z Klientem jest bardzo ważnym elementem na każdym etapie współpracy, który gwarantuje zastosowanie prawidłowych rozwiązań i przekłada się wprost na dostosowanie programów ubezpieczeniowych do stawianych oczekiwań.